Bảng quyền lợi bảo việt Intercare
Bảo Hiểm Sức Khỏe

Bảng quyền lợi bảo việt Intercare

Bảng Quyền Lợi  Bảo Việt InterCare

Vùng 1 : Việt Nam

Vùng 2 : Đông Nam Á

Vùng 3 :  Châu Á

Vùng 4 : Toàn thế giới, trừ Mỹ và Canada

Vùng 5 : Toàn thế giới.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH : ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO ỐM BÊNH/ TAI NẠN (IP)

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM  BỔ SUNG

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO ỐM BỆNH/ TAI NẠN (OP) – Tùy chọn

THAI SẢN & SINH ĐẺ (MA) – Tùy chọn

(Áp dụng cho phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 45)

BẢO HIỂM NHA KHOA (DC) – Tùy chọn

 BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN (PA)

BẢO HIỂM SINH MẠNG CÁ NHÂN  (TL)

BẢO HIỂM HỖ TRỢ DU HỌC SINH ( OSP)

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về quyền lợi và nhận được mức phí bảo hiểm ưu đãi nhất.

Post Comment