Bảo hiểm cháy nổ tài sản
Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật

Bảo hiểm cháy nổ tài sản

Theo thống kê, hàng năm trên thế giới xảy ra hàng triệu vụ hỏa hoạn lớn nhỏ khác nhau, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Hỏa hoạn không chỉ xảy ra ở các nước đang phát triển hay chậm phát triển, mà còn xảy ra ở cả những nước phát triển, nơi mà cơ sở hạ tầng, phòng cháy chữa cháy đã đạt đến mức hiện đại, an toàn cháy nổ được được kiểm soát chặt chẽ. Ở Việt Nam, hàng năm cũng xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại lớn về tài sản. Các vụ hỏa hoạn nói chung cũng ngày một gia tăng về số vụ và mức độ thiệt hại về người cũng như tài sản.

Để phòng tránh cháy nổ, các công việc cần làm là: hiện đại hóa cơ sở vật chất, bố trí khoa học trong phạm vi chứa đựng, đặt tài sản, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức và ý thức về phòng cháy chữa cháy đến từng cá nhân; thường xuyên diễn tập về phòng cháy chữa cháy để năng cao khả năng phản ứng khi có hỏa hoạn xảy ra.

cháy nổ

Tuy nhiên, kể cả với sự đề phòng, chuẩn bị tốt về phòng chống cháy nổ thì vẫn có những rủi ro khó lường dẫn đến hỏa hoạn, gây tổn thất nặng nề cho doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân không may gặp phải. Để đối phó với tổn thất đó, biện pháp tối ưu nhất chính là mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ.

Với việc mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ, người được bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm chi trả cho các thiệt hại về tài sản do hỏa hoạn gây ra. Nhất là trong nền kinh tế ngày càng phát triển hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hàng hóa cung cấp cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng ngày càng phong phú, đa dạng. Mức độ tập trung tài sản tại mỗi địa điểm vì thế gia tăng nhanh chóng. Do đó, nếu không may hỏa hoạn xảy ra, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn về tại chính. Nếu mất tự chủ về tài chính, nhiều khả năng là sẽ dẫn đến phá sản. Bơi vậy, ngoài phòng chống cháy nổ thì bảo hiểm hỏa hoạn được xem như một bệ đỡ an toàn cho những người tham gia bảo hiểm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo hiểm hỏa hoạn đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những loại hình bảo hiểm chính mà các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp. Đây là loại bảo hiểm nhằm bảo vệ cho các tài sản của các cá nhân và các tổ chức kinh tế xã hội

Đối với bảo hiểm này, rủi ro chính được bảo hiểm là Cháy – rủi ro A, còn các rủi ro khác như B – Nổ, C – Máy bay và các phương tiện trên không rơi vào, D – Gây rối, bạo động dân sự… được coi là các rủi ro phụ. Các rủi ro phụ đó không được bảo hiểm riêng mà chỉ có thể được bảo hiểm cùng với rủi ro Cháy.

bảo hiểm cháy nổ của bảo việt

Bảo hiểm Cháy nổ là một loại hình khá phức tạp, nên cần làm rõ một số khái niệm liên quan, cụ thể

A – Cháy:

Rủi ro này thực chất bao gồm 3 phần: cháy, sét và nổ.

      Cháy: Với điều kiện có đủ 3 yếu tố sau đây:

   • Phải thực sự có phát lửa,
   • Lửa đó không phải là lửa chuyên dùng
   • Về bản chất, lửa đó phải là bất ngờ hay ngẫu nhiên đối với người được bảo hiểm mà không phải là cố ý, có chủ định của họ hoặc có sự  đồng loã của họ. Tuy nhiên, hoả hoạn xảy ra do bất cẩn của người được bảo hiểm vẫn thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường.

Khi có đầy đủ 3 điều kiện trên và có thiệt hại về vật chất do những nguyên nhân được cho là hợp lý gây ra, những thiệt hại đó sẽ được bồi thường

Tuy vậy, Cháy ở đây lại loại trừ:

   • Nổ do ảnh hưởng của hoả hoạn,
   • Động đất hoặc lửa ngầm,
   • Tài sản bị phá hủy hay hư hỏng do:
    • tự lên men hoặc toả nhiệt,
    • quá trình xử lý bằng nhiệt.

Việc loại trừ này chỉ nhằm mục đích thống nhất khái niệm Cháy được dùng trong toàn bộ đơn bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm yêu cầu, tài sản vẫn có thể được bảo hiểm bằng những rủi ro phụ riêng biệt.

     Sét: Theo khái niệm thông thường được áp dụng trong đơn bảo hiểm thì người được bảo hiểm sẽ được bồi thường khi tài sản bị phá hủy trực tiếp do sét, hoặc do sét đánh gây cháy. Tuy nhiên, cũng theo khái niệm thông thường, khi sét đánh mà không phát lửa hoặc không phá hủy trực tiếp tài sản thì không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường.

Ở đây cần lưu ý rằng trừ khi tia sét phá hủy trực tiếp các thiết bị điện thì được bồi thường, còn nếu tia sét làm thay đổi dòng điện dẫn đến thiệt hại cho thiết bị điện thì không được bồi thường,

      Nổ: Theo rủi ro A, phạm vi bảo hiểm chỉ bao gồm:

Các trường hợp nổ gây ra hoả hoạn đã nghiễm nhiên được bảo hiểm. Như vậy ở đây chỉ còn lại những thiệt hại do nổ mà không gây cháy. Vấn đề còn lại là:

  • Tổn thất hoặc thiệt hại do nổ nhưng không gây cháy thì không được bồi thường, trừ trường hợp nổ nồi hơi hoặc khí phục vụ sinh hoạt, với điều kiện là sự nổ đó không phải là do các nguyên nhân bị loại trừ.
  • Tổn thất hoặc thiệt hại do cháy xuất phát từ nổ thì được bồi thường, với điều kiện là sự nổ đó không phải là do các nguyên nhân bị loại trừ.
  • Tổn thất hoặc thiệt hại do nổ xuất phát từ cháy: thiệt hại ban đầu do cháy được bồi thường nhưng những tổn thất do hậu quả của nổ thì không.

Các rủi ro đặc biệt khác

            B – Nổ: đã được nói tới trong rủi ro Cháy, ở đây chỉ nói tới phạm vi bảo hiểm của rủi ro phụ “nổ“.

             Theo điểm (a) trong “Quy tắc bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt”, nổ ở đây không bao gồm các trường hợp nổ các bình chịu áp suất hơi nước của người được bảo hiểm. Điểm loại trừ này chỉ liên quan đến nồi hơi hoặc máy móc, thiết bị khác mà áp suất tạo ra chỉ do hơi nước. Nếu nồi hơi mà áp suất tạo ra không phải do hơi nước hoặc hỗn hợp với nguồn khác thì không thuộc điểm loại trừ.

             Điểm (b) loại trừ những thiệt hại và phá hủy đối với nồi hơi hoặc máy móc, thiết bị và các chất bên trong do nổ các chất liệu đó. Thiệt hại đối với các tài sản khác vẫn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

Post Comment