Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ đòi hỏi cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa, đời sống…

Theo thống kê, hàng năm trên thế giới xảy ra hàng triệu vụ hỏa hoạn lớn nhỏ khác nhau, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Hỏa hoạn không…