Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt
Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật

Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ đòi hỏi cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa, đời sống con người phải được nâng cấp…Cụ thể xây dựng và lắp đặt là 02 lĩnh vực cơ bản cần được chú trọng để có một cơ sở hạ tầng vững chắc. Tuy nhiên điều không may có thể xảy ra trong việc xây dựng và lắp đặt một công trình là những rủi ro, tai nạn bất ngờ có thể xảy đến vì nhiều nguyên nhân

Những công trình xây dựng thường có quy mô khác nhau, tuy nhiên giá trị của chúng thường vô cùng to lớn, có thể lên tới vài tỷ, chục tỷ hoặc cả ngàn tỷ. Chính vì tính chất phức tạp và giá trị to lớn như vậy nên trong trường hợp không may xảy ra rủi ro thì những thiệt hại về kinh tế, tính mạng con người là vô cùng nghiêm trọng cho các bên liên quan trong đó chủ yếu là chủ đầu tư và các nhà thầu. 

Chủ đầu tư và các nhà thầu cần làm gì để hạn chế được những thiệt hại khi xảy ra những tai nạn không mong muốn

Có thể nói, trong trường hợp này phương án tốt nhất để có thể hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại về tài chính cho chủ đầu tư hoặc các nhà thầu chính là việc trước khi tiến hành khởi công bất kỳ một công trình xây dựng nào hãy mua ngay bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng cho công trình đó. Bởi vì đây là sản phẩm bảo hiểm vô cùng hữu ích sẽ giúp bạn xử lý bồi thường cho mọi tổn thất liên quan đến những rủi ro trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt máy móc, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người và (hoặc) tài sản gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

bảo hiểm rủi ro các công trình xây dựng lắp đặt

Đặc biệt đây là một trong những sản phẩm bảo hiểm có phạm vi bảo hiểm tương đối rộng. Cụ thể, Ngoại trừ những thiệt hại do những nguyên nhân đặc biệt bị loại trừ trong đơn bảo hiểm còn lại bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng sẽ áp dụng bảo hiểm cho phần lớn các rủi ro gây nên các thiệt hại bất ngờ và không lường trước được diễn ra trong thời gian bảo hiểm tại khu vực công trường thi công  

Chúng tôi có thể kể đến một số những rủi ro có thể gây ra thiệt hại cho công trình xây dựng được Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng của Bảo Việt áp dụng chính sách bảo hiểm như:

  • Cháy nổ do sét đánh
  • Lũ, lụt
  • Thiệt hại do gió bão gây ra
  • Động đất
  • Trộm cắp
  • Người lao động sơ suất, nhầm lẫn trong quá trình lao động hoặc do chuyên môn yếu, kém, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, vận hành máy móc

Đối tượng được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

Đối tượng nào được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng: Đó là những người liên quan mật thiết đến công trình xây dựng. Cụ thể đó là những đối tượng sau:

  • Chủ đầu tư công trình xây dựng
  • Các nhà thầu chính và  những nhà thầu phụ
  • Kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn, giám sát thi công(có thể được bảo hiểm chính bởi Đơn bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp của Kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn)

Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

Bảo hiểm rủi ro xây dựng của Bảo Việt sẽ bảo hiểm theo 02 phần chính:

 • Phần I – Tổn thất vật chất

Nếu những tổn thất vật chất xảy ra trong tình huống bất ngờ, không thể lường trước được mà nguyên nhân của nó không nằm trong danh sách nguyên nhân bị loại trừ trong đơn bảo hiểm kèm theo việc đánh giá mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế sẽ được Bảo Việt chi trả 

Số tiền bảo hiểm: Đối với bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng của Bảo Việt yêu cầu bắt buộc là số tiền được bảo hiểm luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị đầy đủ của công trình theo hợp đồng được tính vào thời điểm hoàn thành việc xây dựng

Trong trường hợp có tổn thất, nếu phát hiện thấy số tiền bảo hiểm thấp hơn số tiền lẽ ra phải yêu cầu bảo hiểm, thì số tiền Người được bảo hiểm được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này sẽ giảm đi theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm chia cho số tiền lẽ ra phải yêu cầu bảo hiểm như yêu cầu

 • Phần II – Trách nhiệm đối với người thứ ba

Trong trường hợp tổn thất liên quan đến thương tật hoặc tính mạng của bên thứ 3, Bảo Việt thực hiện bồi thường những chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những thiệt hại do hậu quả của những rủi ro xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo Phần I tại khu vực công trường hay lân cận với công trình trong thời hạn bảo hiểm.

bảo hiểm xây dựng lắp đặt bảo hiểm

  1. Bên thứ ba (dù còn sống hay chết) bất ngờ bị thương tật hay ốm đau 
  2. Tài sản của bên thứ ba bị tổn thất bất ngờ 

Trong trường hợp người được bảo hiểm khiếu nại đòi bồi thường được giải quyết theo các quy định áp dụng trong điều khoản của bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng thì Bảo Việt sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm những khoản sau: 

  1. Chi phí kiện tụng mà người được bảo hiểm phải trả cho bên nguyên đơn theo phán quyết của tòa án
  2. Những chi phí đã được thực hiện dựa trên sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Việt,  Trong đó, điều kiện tiên quyết là trách nhiệm của Bảo Việt trong phần này sẽ lớn hơn hạn mức bồi thường được ghi trong GCNBH/HĐBH

Trách nhiệm thông báo tổn thất của người được bảo hiểm

Nếu xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc khiếu nại bồi thường theo chính sách của sản phẩm bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần thực hiện một số yêu cầu sau:

  1. Ngay lập tức gọi điện thoại hoặc điện tín cho Bảo Việt đồng thời gửi văn bản trong đó ghi rõ chi tiết tính chất cũng như mức độ thiệt hại cho chúng tôi
  2. Cố gắng hạn chế mọi tổn thất ở mức tối  thiểu bằng những phương pháp nằm trong khả năng của mình
  3. Giữ nguyên hiện trạng những bộ phận bị thiệt hại để nhân viên giám định của Bảo Việt có thể giám định chính xác những tổn thất do những rủi ro gây ra
  4. Cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của Bảo Việt.
  5. Trong trường hợp tổn thất do trộm cắp cần thông báo ngay cho cơ quan công an(cảnh sát) nơi gần nhất

Trong thời gian 14 ngày tính từ thời điểm xảy ra sự cố mà Bảo Việt không nhận được thông báo báo nào từ người được bảo hiểm chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm phát sinh từ tổn thất đó 

Người được bảo hiểm tuyệt đối không đươc sửa chữa hoặc thay thế những hư hỏng dù là  nhỏ nhất khi chưa thông báo cho Bảo Việt. Hoặc nếu muốn làm việc đó nhất thiết cần có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi

Trên đây là tất cả những thống tin mà quý  khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng cần phải chú ý. Nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ càng hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline :0868639326

 

Post Comment